| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-9 

awit-ng-paghahangad

Album: The Best of Bukas Palad Vol.1 [Silver Anniversary Edition] / Original Release Date: 2015-02-03Genre: PopSong Duration: 3 min 41 sec
Awit ng Paghahangad lyrics

O, Diyos, Ikaw ang laging hanap.
Loob ko’y Ikaw ang tanging hangad.
Nauuhaw akong parang tigang na lupa
Sa tubig ng ‘Yong pag-aaruga.

Kita’y pagmamasdan sa dakong banal
Nang Makita ko ang ‘Yong pagkarangal.
Dadalangin akong nakataas aking kamay.
Magagalak na aawit ng papuring iaalay.

Refrain:
Gunita ko’y Ikaw habang nahihimlay, Pagkat ang tulong Mo sa tuwina’y taglay.
Sa lilim ng Iyong mga pakpak,
Umaawit akong buong galak.

Aking kaluluwa’y kumakapit sa ‘Yo.
Kaligtasa’y tiyak kung hawak Mo ako.
Magdiriwang ang hari, ang Diyos,
Siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako,
Galak yaong makakamtan.
(Repeat Refrain)

Umaawit, umaawit, umaawit akong
buong galak.

Related Lyrics

your-heart-today 

Where there is fear I can allay
Where there is pain I can heal
Where there are wounds I can bind
And hunger I can fill

REFRAIN:
Lord, grant me courage
Lord, grant me stre...[Read More]

huwag-kang-mangamba 

Huwag kang mangamba, 'di ka nag-iisa
Sasamahan kita, saan man magpunta
Ika'y mahalaga sa 'King mga mata
Minamahal kita, minamahal kita

Tinawag kita sa 'yong pangalan
Ikaw ay ...[Read More]

awit-ng-paghahangad 

Awit ng Paghahangad lyrics

O, Diyos, Ikaw ang laging hanap.
Loob ko’y Ikaw ang tanging hangad.
Nauuhaw akong parang tigang na lupa
Sa tubig ng ‘Yong pag-aaruga.

Kita’y p...[Read More]

take-and-receive 

Take And Receive

Take and receive, O Lord, my liberty
Take all my will, my mind, my memory
All things I hold and all I own are Thine
Thine was the gift, to Thee I all resign Do T...[Read More]

glory-to-god 

Glory to God in the highest
And peace to God's people on earth
Glory to God in the highest
And peace to God's people on earth

Glory to God in the highest
And peace to God's p...[Read More]

prayer-for-generosity 

Dearest Lord, teach me to be generous
Teach me to serve You as I should
To give and not to count the cost
To fight and not to heed the wounds
To toil and not to seek for rest
To l...[Read More]

in-my-heart 

REFRAIN:
In my heart I know my Savior lives
I can hear Him calling tenderly my name
Over sin and death He has prevailed
In His glory, in His new life we partake

I know He liv...[Read More]

if-i-could-touch-you 

If I could touch You, I'd heal Your broken palms
If I could hold You in my arms
I'd call the soft breeze to caress Your weary arms
I'd call the moonbeam to dispel this darkest night
I...[Read More]

i-will-sing-forever 

I will sing forever of Your love, O Lord
I will celebrate the wonder of Your name
For the word that You speak is a song of forgiveness
And a song of gentle mercy and of peace

Let...[Read More]

in-him-alone 

REFRAIN:
In Him alone is our hope
In Him alone is our strength
In Him alone are we justified
In Him alone are we saved

What have we to offer
That does not fade or wither<...[Read More]

humayo_t-ihayag 

Humayo't ihayag (purihin Siya)
At ating ibunyag (awitan Siya)
Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Hesus
Ang Syang sa mundoy tumubos

Langit at lupa Siya'y papurihan
Araw at tal...[Read More]

sa_Yo-lamang 

Puso ko'y binihag Mo, sa tamis ng pagsuyo
Tanggapin yaring alay; ako'y iyo habang buhay.
Anhin pa ang kayamanan, luho at karangalan?
Kung Ika'y mapasa'kin, lahat na nga ay kakamtin.
...[Read More]

sa-hapag-ng-panginoon 

chorus
sa hapag ng panginoon
buong bayan ngayo'y nagtitipon
upang pagsaluhan ang kaligtasan
handog ng diyos sa tanan

i
sa panahong tigang ang lupa
sa panahong ang ani...[Read More]

gumising 

Gumising! Gumising!
Mga nahihimbing
Tala'y nagniningning
Pasko na! Gumising!

Kampana't kuliling
Kumalembang, kling-kling
Ang Niño'y darating

Sa belen pa galing[Read More]

i-love-the-lord 

[REFRAIN:]
I love the Lord, He is filled with compassion.
He turned to me on the day that I called.
From the snares of the dark, O, Lord, save my life,
Be my strength.

Gracio...[Read More]

one-more-gift 

One more gift
Refrain:
If there’s one more gift
I’d ask of you,
Lord it would be peace here on earth
as gentle as your children’s laughter
All around, all around

Ve...[Read More]

pastorale 

I am your reed, sweet shepherd, glad to be
Now if you will, breathe out your joy in me
And make bright songs or fill me
With the soft moan of your love
When your delight has failed[Read More]

santo 

Santo! Santo! Santo!
Panginoong Diyos!
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan Mo!

Osana! Osana! Osana sa kaitaasan!
Osana! Osana! Osana sa kaitaasan! Pinagpala ang naparirito<...[Read More]

kordero-ng-diyos 

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo
Maawa Ka sa amin! Kordero ng Diyos, maawa Ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo
Ipagkaloob Mo sa amin ang kapayap...[Read More]

emanuel 

isang dalaga'y maglilihi
batang lalaki ang sanggol
tatawagin syang emmanuel

isang dalagay maglilihi batang lalaki ang sanggol
tatawagin syang emmanuel

magalak isinilang ...[Read More]

song-of-creation 

Deep within our hearts dwells the song of our destiny
Sung upon the world's completion when God laughed
heartily

Draw into your heart and drink the song of creation
Unity and be...[Read More]

tinapay-ng-buhay-(minus-one) 

ikaw, hesus, and tinapay ng buhay, binasbasan, hinati't inialay.
buhay na ganap ang sa ami'y kaloob at pagsasalong walang hanggan.

basbasan ang buhay naming handog; nawa'y matulad sa pag...[Read More]

psalm-92 

REFRAIN:
Lord, it is good to give You thanks
Lord, it is good to give You thanks

It is good to give thanks to the Lord
To make music to Your name
To proclaim Your love in the...[Read More]

aleluya 

Aleluya!
Aleluya!
Ikaw Panginoon
Ang S'yang daan, ang buhay
at ang katotohanan
Aleluya!

Aleluya!
Aleluya!
Ikaw Panginoon
Ang S'yang daan, ang buhay
at ang...[Read More]

ama-namin-(sapagkat-sa_yo-ang-kaharian) 

Ama namin sumasalangit ka,
Sambahin ang pangalan mo.
Mapasaamin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw ar...[Read More]

freedom-is-at-hand 

We have walked all the highways
Yet where have we gone
We planted dreams along the byways
What else is there to be done

We spoke of peace, pure and simple
They seemed not to ...[Read More]

i-seek-you-for-i-thirst 

Refrain:
Though many times I run from you in shame
I lift my hands and call upon Your name
For underneath the shadow of Your wings
My melody is You

Oh Lord I seek You for I t...[Read More]

tubig-ng-buhay 

Tubig ng buhay
Paglalakbay patungo sa bagong buhay
O Hesukristo, aming gabay
Basbasan Mo ang aming alay

Bukal ng liwanag
Nagbibigay ilaw sa mga bulag
Kami'y lumalapit sa ...[Read More]

lift-up-your-hand 

Life is not at all that bad my friend, mmm....
If you believe in yourself
If you believe there's someone
Who walks through life with you
You'll never be alone
Just learn to reach ...[Read More]

pilgrim_s-theme 

Tired of weaving dreams too loose for me to wear
Tired of watching clouds repeat their dance on air
Tired of getting tired of doing what's required
Is life a mere routine in the greater s...[Read More]

first-companions 

Deo militare, deo militare
Christi lucem illaturi
Alios comitare

Deo militare, deo militare
Christi lucem illaturi
Alios comitare

Deo militare, (Ignacio) deo militar...[Read More]

doce-me-facere-(teach-me-to-do-your-will) 

doce re facere voluntatem Tuam
doce re facere voluntatem Tuam
quia Deus meus
Deus meus es Tu
teach me Lord to do your will
for you are my God

doce me facere voluntatem Tu...[Read More]

amare-et-servire-(to-love-and-serve) 

in omibus amare
in omibus servire
in omibus amare et servire dominoin omibus amare
in omibus servire
in omibus amare et servire domino
in everything love and serve the lord
i...[Read More]

draw-us-to-god_s-heart 

We await your coming to the world
You begotten of God's eternal love
Lord Jesus, be now born amongst us
Draw the world back to God's heart

You left your heavenly home
So to l...[Read More]

a-christmas-praise 

Sing! Rejoice in gladness! A King is born in Bethlehem!
A star in heaven descends, descends with angels' glory and praise
Let all the earth raise her voice upon Him Who is the Lord of all
...[Read More]

gloria 

Minsan sa isang taon lamang
maririnig mga tinig ng nagdiriwang
isang kagalakan ang niñong sumilang
naghari sa sambayan
umasa at nagabang
sa kanya
Sa tinapay ay nagpupugay (Glo...[Read More]

the-christ-child 

So many years ago, a Child was born
But He wasn't like any child ever known
He lay in a manger, not a crib made of gold
And the royal nursery was a stable of old
Though He didn't have...[Read More]

children-of-easter-morn 

We are the children of Easter morning
We sing to celebrate our new lives
The dawn of an eternal morning
The fulfillment of our ageless desires
We sing with joy in our hearts overflowi...[Read More]

lord-have-mercy 

Lord Jesus, You came to reconcile us to one another and
to the Father.
Lord, have mercy.

Lord, have mercy.

Lord Jesus, You heal the wounds of sin and division. Christ, ha...[Read More]

taste-and-see 

My soul glories in Yahweh.
Let the humble hear and rejoice.
Proclaim the greatness of Yahweh,
and together extol His name. (**)

I seek Him, and He answers;
He frees me fr...[Read More]

the-face-of-god 

TO SEE THE FACE OF GOD
(EMMANUEL)
IS MY HEARTS DESIRE
(EMMANUEL)
TO GAZE UPON THE LORD
(EMMANUEL)
IS MY ONE DESIRE

FOR GOD SO LOVE THE WORLD (AND THEY SHALL CALL HIM...[Read More]

at-home-in-our-hearts 

You who welcomed Christ into your home
You who must have washed the Savior's feet
Are truly blest, you who fed the Lord when weary and
forlorn
Blest are you who served the Lord's nee...[Read More]

breath-of-god 

Breathe on me, Breath of God, fill me with life anew;
that I may love the things You love, and do what You
would do.
Breathe on me, Breath of God.

Breathe on me, Breath of God, ...[Read More]

anima-christi 

Soul of Christ
Sanctify me
Body of Christ save me
Water from the side of Christ
Wash me, Passion of Christ
Give me strength

Chorus:
Hear me Jesus
Hide me in thy w...[Read More]

bituin 

Sa isang mapayapang gabi
Kuminang ang marikin na bituin
At tumanak sa himbing na pastulan ng Ama

Pagkagising ng maralita
Nabighani sa bagong tala
Naglakad at tinungo sabsaban...[Read More]

paglamig-ng-hangin 

Pagalmig ng hanging hatid ng Pasko
Nananariwa sa 'king gunita
Ang mga nagdaan nating Pasko
Ang Noche Buena't Simbang gabi
Narito na ang Pasko
At nangungulila'ng puso ko
Hanap-...[Read More]

the-hands-that-first-held-mary_s-child 

The hands that first held Mary's child
Were hard from working wood
From boards they sawed and nailed and filed
And splinters they withstood

This day they gripped no tool of steel...[Read More]

pasko-na! 

Ako'y nagtataka sa Paskong kay lamig
Doon pa nadama init ng pag-ibig
Sa sanggol at Ina, puso'y huwag isara
At sa bawat isa puso mo'y buksan na

Pasko na! Pasko na!
Tayo'y magk...[Read More]

himig-ng-hangin 

Malamig, may nanginginig
May 'sang tinig na may ibig ipahiwatig
Biglang-bigla, sinalubong ko and bulong nito
At ganito, makinig kayo

Pasko na! Gising na!
Mga matang pikit imu...[Read More]

pasko-na!-(a-capella) 

Ako'y nagtataka sa Paskong kay lamig
Doon pa nadama init ng pag-ibig
Sa sanggol at Ina, puso'y huwag isara
At sa bawat isa puso mo'y buksan na

Pasko na! Pasko na!
Tayo'y magk...[Read More]

sa-krus-mo-at-pagkabuhay 

Sa krus Mo at pagkabuhay,
kami'y tinubos Mong tunay.
Poong Hesus naming mahal,
iligtas Mo kaming tanan!
Poong Hesus naming mahal,
ngayon at magpakailanman!
...[Read More]

Contact us at Admin@Lyricssong.Net